Disclaimer

Algemeen

De inhoud van deze site is enkel voor informatieve doeleinden bedoeld. Cannaweb.nl is een bron voor informatie en is niet bedoeld voor het aanzetten voor illegale zaken zoals het gebruik van drugs of het produceren daarvan en wordt ook ten strengste afgeraden.

Zowel de eigenaar van de server of de eigenaar van de site kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onjuistheden van de informatie die hier op de site gepubliceerd is.
Alle materiaal wat hier gepubliceerd is, is zonder garantie dat deze ook juist is, of van goede kwaliteit is. Het risico voor onvolkomenheden ligt dan ook bij uzelf.
U (dus niet de eigenaar van de server/site) neemt het risico om op het hier verstrekte materiaal te vertrouwen, inclusief ernstige schade. De server/site eigenaar is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade voortgevloeid uit iets(informatie/software/veiligheidscertificaten etc.) van deze site, zelfs wanneer de server/site eigenaar geïnformeerd is op het defect of onjuistheid(heden).

De server/site eigenaar legt de aansprakelijkheid bij u neer, voor kosten, uitgaven, inclusief juridische kosten. Zelfs bij nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, verbreken van garantie of contract, inclusief maar niet gelimiteerd tot indirecte, directe, strafrechtelijke, of incidentele schade, zelfs als u de mogelijkheid van zulke schade van te voren aangeeft.

Wanneer u informatie/software/veiligheidscertificaten etc. van deze site haalt, ook wanneer u er wijzigingen of toevoegingen aanbrengt of dit ergens anders publiceert, op welke wijze dan ook, zult u hiervoor een vergoeding moeten betalen. Ook zult u de server/site eigenaar schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheid die het krijgt voortgevloeid uit deze activiteiten.
Bij het gebruik van deze server, bent u het er mee eens om server/site eigenaar schadeloos te houden, VOOR WELKE CLAIM DAN OOK voortgevloeid uit bovengenoemd gebruik, ongeacht de oorzaak, gevolgen, of fouten. Sommige informatie/materiaal op deze server beschrijft activiteiten die illegaal (kunnen) zijn, afhankelijk van het land waarin u zich bevind.
Het is de verantwoordelijkheid van de lezer om de legaliteit te bepalen van de handelingen beschreven in de fora/bestanden/materiaal. Het is niet aan te raden, activiteiten uit te voeren die hier beschreven staan bijvoorbeeld: Het kweken, synthetiseren, bestellen, gebruiken, beheren, of het verkopen van chemicaliën, planten, dieren, paddestoelen, of voorbereidingen te treffen hieromtrent. Het aangeboden materiaal is ALLEEN VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN. Cannaweb.nl is alleen een bron voor informatie, en pleit er niet voor om wetten te breken, integendeel, wij adviseren dit NIET te doen.

Geen medisch advies

Cannaweb.nl is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Cannaweb.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Cannaweb.nl worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Cannaweb.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>